Việt Nam đã tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, doanh nghiệp dược nói riêng, có cơ hội mở rộng đầu tư, phát triển. Tuy nhiên, để tận dụng được cơ hội từ TPP không phải dễ, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bắt buộc phải tìm được hướng đi mới cho mình.