Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam (SDV) đã có văn bàn đề nghị tiếp tục đầu tư thêm 2,5 tỷ USD, nâng tổng mức đầu tư dự án tại Bắc Ninh lên 6,5 tỷ USD. Tuy nhiên, việc đầu tư thêm đi kèm với điều kiện, dự án hiện tại của SDV tại Bắc Ninh được chuyển sang hưởng ưu đãi theo tiêu chí dự án có quy mô lớn