Các đại gia Trung Quốc đã chi 12,75 tỷ USD để sở hữu 255 chuyên cơ trong 5 năm qua nhằm phục vụ công việc tại nước ngoài.