Chỉ riêng số hàng trên 2 ôtô đầu kéo bị tạm giữ đã trên 150 tấn, chủ yếu là máy móc Trung Quốc cũ không còn dùng được, trong khi tờ khai hải quan của công ty Hùng Tiến chỉ 80 tấn.