Báo cáo về chỉ số PMI về sản xuất tại Trung Quốc của Caixin là yếu tố chính tác động tới giá dầu trong thời gian tới.