Về cơ hội đầu tư, người đứng đầu PYN Elite cho rằng các ngành hấp dẫn ở thời điểm hiện tại là nhà đất, cơ sở hạ tầng và vật liệu xây dựng.