Với 54% GDP, quy mô vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh giá là còn nhỏ so với khu vực, do đó, cơ quan quản lý đang hướng đến con số quy mô 100% GDP vào năm 2020.