Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản (VASEP), XK tôm quý III đạt 840,8 triệu USD, tăng từ 573,9 triệu USD của quý I và 716,2 triệu USD của quý II.