CIO của quỹ đầu tư Swiss Asia Capital cho rằng giá vàng hoàn toàn có thể tiếp tục tăng nếu như lợi suất các loại trái phiếu trên toàn cầu giữ mãi ở mức thấp như hiện nay.