Khi Cargill, nhà buôn ngũ cốc lớn nhất thế giới, quyết định đóng cửa các quỹ đầu tư của mình thì đó là dấu hiệu cho thấy các nhà đầu cơ hàng hóa đang gặp rắc rối.