Theo Tờ trình được bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII trình bày tại Quốc hội sáng nay, cơ cấu nhân sự của Quốc hội gồm 01 Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch và 13 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.