tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Dự kiến nhân sự chủ chốt của Quốc hội khóa XIV

  • Cập nhật : 21/07/2016

Theo Tờ trình được bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII trình bày tại Quốc hội sáng nay, cơ cấu nhân sự của Quốc hội gồm 01 Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch và 13 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII được đề cử làm Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.

Các chức danh Phó Chủ tịch Quốc hội gồm:

Ông Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XII.

Ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII.

Bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII.

Ông Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII.

Các ngân sự dự kiến các được bầu vào các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIII dự kiến làm Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề QH khóa XIV.

2. Ông Phan Thanh Bình, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM dự kiến làm Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, thiếu niên nhi đồng của Quốc hội.

3. Ông Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội khóa XIII dự kiến làm Chủ tịch Hội đồng dân tộc khóa XIV.

4. Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ, môi trường của Quốc hội khóa XIII, dự kiến làm Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường khóa XIV.

5. Ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ dự kiến làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.

6. Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế khóa XIII dự kiến làm Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội khóa XIV.

7. Ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội khóa XIII dự kiến làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội khóa XIV.

8 Bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng Quốc hội khóa XIII dự kiến làm Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội khóa XIV.

9. Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiêm Ủy ban Tư pháp Quốc hội khóa XIII dự kiến làm Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp khóa XIV.

10. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội khóa XIII dự kiến làm Tổng thư ký Quốc hội khóa XIV.

11. Ông Trần Văn Túy, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội khóa XIII dự kiến làm Trưởng ban công tác đại biểu Quốc hội khóa XIV.

12. Ông Vũ Hồng Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh dự kiến làm Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV.

13. Ông Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh khóa XIII dự kiến làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh khóa XIV.

Trong sáng nay, các đại biểu Quốc hội sẽ về đoàn thảo luận nhân sự bầu cho các chức danh chủ chốt của Quốc hội. Kết quả thảo luận tại đoàn sẽ được đưa ra vào chiều nay, sau đó Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Việc thành lập Ban kiểm phiếu cũng được tiến hành trong chiều nay 21/7, sau đó Quốc hội bầu các chức danh trên bằng hình thức bỏ phiếu kín.


An Ngọc - Trí thức trẻ

Danh sách dự kiến 18 nhân sự Thường vụ Quốc hội

Trong phiên họp toàn thể tại Hội trường sáng 21/7, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân đã trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, danh sách nhân sự dự kiến để bầu vào Thường vụ Quốc hội gồm 18 người cụ thể như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII được đề cử giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.

2. Bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII được đề cử giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.

3. Ông Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII được đề cử giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.

4. Ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII được đề cử giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.

5. Ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII được đề cử giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.

6. Bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIII đề cử giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV.

7. Ông Phan Thanh Bình, Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM được đề cử giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV.

8. Ông Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội khóa XIII được đề cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội khóa XIV.

9. Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIII được đề cử giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIV.

10. Ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ được đề cử giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.

11. Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIII được để cử giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội khóa XIV.

12. Ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XIII được đề cử giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XIV.

13. Bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIII được đề cử giữ chức Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội khóa XIV.

14. Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIII được đề cử giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV.

15. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư Ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khóa XIII được đề cử giữ chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khóa XIV.

16. Ông Vũ Hồng Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh được đề cử giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV.

17. Ông Trần Văn Túy, Trưởng Ban Công tác Đại biểu Quốc hội khóa XIII được đề cử giữ chức vụ Trưởng ban Công tác Đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc khóa XIV.

18. Ông Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIII được đề cử giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội khóa XIV.

Hải Minh/ Theo Chinhphu.vn

Trở về

Bài cùng chuyên mục