Quản lý thời gian hiệu quả là điều quan trọng đối với tất cả mọi người dù làm việc trong bất cứ lĩnh vực nào. Sử dụng tốt thời gian giúp bạn hoàn thành công việc tốt trong khi vẫn có thêm năng lượng và thời gian để làm việc bạn yêu thích, đồng thời bạn sẽ cảm thấy công việc có ý nghĩa hơn. Đó là lí do vì sao các thông tin tuyển dụng luôn yêu cầu ứng viên có được kỹ năng này.