Trong năm 2018, hợp tác Việt Nam – Liên bang Nga đã gặt hái nhiều thành công. Năm mới 2019 sẽ là một năm đặc biệt trong quan hệ giữa hai nước – Năm Nga ở Việt Nam và Năm Việt Nam ở Nga.