Bên cạnh việc ngân hàng sẵn sàng mang tiền đến DN để trả lương, thưởng cho người lao động nhằm giảm tải người rút tiền tại các ATM, các ngân hàng cũng được yêu cầu phải thường xuyên giám sát tồn quỹ ATM để bổ sung kịp thời...