Theo ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump, Mỹ gần đây đã huỷ hoại quan hệ không chỉ với Nga mà còn với nhiều nước trên thế giới.