Phỏng vấn nhóm là một trong những hình thức phỏng vấn tuyển dụng được nhiều công ty, doanh nghiệp lựa chọn, nhất là cho những vị trí cần tuyển dụng nhiều người. Phỏng vấn nhóm đặt ra nhiều thách thức với ứng viên về mức độ cạnh tranh và sự thể hiện trước nhà tuyển dụng.