Cho rằng TTCK Trung Quốc “vẫn chưa trưởng thành”, ông Lý khẳng định Chính phủ Trung Quốc sẽ tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm hạn chế mức độ biến động của thị trường.