UBND TP Hà Nội vừa quyết định phê duyệt Quy hoạch chung đô thị vệ tinh Sóc Sơn đến năm 2030, tỷ lệ 1/5.000, theo đó diện tích đô thị vệ tinh Sóc Sơn là 5.459 ha.