Doanh nghiệp ngậm ngùi cho rằng kỹ năng, kiến thức không phải quan trọng nhất mà thiện cảm từ công chức nhà nước mới là quan trọng nhất. Mà muốn có thiện cảm đó thì phải có quan hệ tốt và chịu chi.