Khách hàng là nhà đầu tư nước ngoài sẽ đổ tiền vào Việt Nam vì dù muốn dù không ai cũng nhìn nhận Việt Nam vẫn là thị trường còn non trẻ, tiềm năng phát triển rất lớn.