Oppo Việt Nam gửi thông báo khẳng định nguồn hàng từ FPT là "không chính thức". Công ty này tuyên bố hỗ trợ đại lý thu mua lại tất cả smartphone Oppo do FPT phân phối.