Theo quy định mới của nghị định về an ninh hàng không vừa được Chính phủ ban hành, nhiều bạn đọc thắc mắc vì sao có quy định này.