Hussain Sajwani đã thay đổi đường chân trời hoang mạc của Dubai bằng những tòa nhà chọc trời và những căn hộ xa hoa.