Ông trùm bất động sản Donald Trump đang trên đà kết thúc năm 2015 với vị trí dẫn đầu các cuộc khảo sát dành cho ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa.