Với việc Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (NHTW Ấn Độ) Raghuram Rajan sẽ quay trở lại Học viện sau khi kết thúc nhiệm kỳ của mình vào tháng 9 tới, việc tìm kiếm người thay thế ông đã bắt đầu.