Tòa án nhân dân trung cấp Thiên Tân kết án ông Lệnh Kế Hoạch, cựu phụ tá cấp cao của cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, tù chung thân về các tội nhận hối lộ, sở hữu bí mật nhà nước bất hợp pháp và lạm dụng quyền lực.