Ông già Noel đang sử dụng toàn bộ năng lượng để làm vui lòng những khách hàng còn quá nhỏ tuổi. Chi phí bỏ ra là quá lớn và mọi kỷ luật về quản lý đã bị phớt lờ...