Ông Dominic Scriven, Tổng giám đốc Công ty quản lý quỹ Dragon Capital, cho biết các quỹ nước ngoài đi huy động vốn ngày càng khó khăn, trong khi hàng hóa trên thị trường chứng khoán VN lại không phong phú.