Áp lực tỉ giá cộng với thuế tiêu thụ đặc biệt khiến giá nhiều dòng xe tăng mạnh.