Những cơ sở vì mục đích lợi nhuận mà sử dụng cá chết để sản xuất mắm chính là "con sâu làm rầu nồi canh", khiến các doanh nghiệp làm ăn chân chính bị vạ lây và nghiêm trọng hơn là ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ thương hiệu nước mắm “Made in Việt Nam”.