Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử nghị viện ở 3 bang của nước Đức hôm 13-3 cho thấy Đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) – vốn có đường lối chống người nhập cư - đạt kết quả tốt hơn mong đợi