Kinh tế Nga đã bước vào giai đoạn phát triển ổn định, khi các lĩnh vực kinh tế đã dần có được nền tảng vững chắc là hàng hoá và tiền tệ...