Hãng S&P Global Ratings vừa cảnh báo tổng nợ Trung Quốc có thể tăng 77% đến 46 nghìn tỉ USD vào năm 2021.