Xét riêng trong nhóm 50 công ty nộp thuế nhiều nhất, đã có hơn 20% là ngân hàng thương mại.