Từ nay đến trước thềm ĐHCĐ 2016 được dự báo sẽ xuất hiện thêm nhiều doanh nghiệp xin mở room và đây sẽ là yếu tố quan trọng giúp TTCK Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn trong thời gian tới.