Không điều chỉnh tỷ giá liên ngân hàng nhưng điều chỉnh biên độ. Bản chất cũng là điều chỉnh tỷ giá. Tuy nhiên, mức độ điều chỉnh của NHNN quá e dè, không quyết đoán. Nếu không quyết đoán, kỳ vọng phá giá tiếp tục nảy sinh. Điều này rất nguy hại cho nền kinh tế.