Tại ĐHCĐ của một số NHTMCP lớn vừa qua, điều được các cổ đông quan tâm và đặt câu hỏi xoáy nhất đó chính là nguyên nhân vì sao dẫn đến sự thua lỗ, lý do nợ xấu gia tăng và phương án giảm nợ xấu. Mặc dù đã có những câu trả lời, nhưng ai cũng thấy rõ đó sẽ là chặng đường chông gai.