Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) yêu cầu các địa phương phải báo tình hình tiền lương, nợ lương năm 2015 và kế hoạch thưởng cho người lao động trước ngày 30/12.