Chủ công ty là người Hàn Quốc biến mất, để lại khoản nợ lương công nhân hơn 6 tỉ đồng, và nợ Bảo hiểm xã hội hơn 13 tỉ đồng.