Theo VCBS, từ đầu năm tới nay, NHNN đã tiến hành mua ngoại tệ nhằm tăng dự trữ ngoại hối. Động thái này, có ý nghĩa giống như biện pháp nới lỏng khi góp phần duy trì trạng thái thanh khoản tiền đồng dồi dào trên thị trường.