Theo giáo sư Minxin Pei tại Đại học Claremont McKenna, phần lớn các vấn đề tồn đọng sẽ được giải quyết trong tháng 8 này.