Siêu bão Harvey đổ bộ bang Texas nước Mỹ ngày 26/8 được coi là cơn bão mạnh nhất trong vòng 1 thập kỉ, tuy nhiên trước đó nước Mỹ đã từng trải qua rất nhiều cơn bão "tử thần".