Báo cáo Khảo sát Tinh hoa Doanh nghiệp toàn cầu mới nhất của Tập đoàn HSBC cho thấy, các “doanh nhân thế hệ thiên niên kỷ” đang gặt hái nhiều thành công trong hoạt động kinh doanh do chú trọng vào sứ mệnh của DN hơn mục tiêu lợi nhuận.