Dường như ít ai biết những công ty biểu tượng của Mỹ như Goolge, PayPal, General Electric hay Colgate đều được xây dựng từ ước mơ của những người nhập cư.