Ngày 02/12/2015, Câu lạc bộ Chứng khoán – Đại học Ngoại thương, dưới sự bảo trợ chuyên môn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sẽ tổ chức Hội thảo “Bạn màu gì trong bức tranh hội nhập?”.