Bộ GTVT cho biết đang phối hợp với Bộ KH&ĐT xây dựng danh mục các dự án trong lĩnh vực GTVT dự kiến đề xuất với Chính phủ Nhật Bản cho tài khóa giai đoạn 2015-2017.