Trong quá trình làm thủ tục nhập khẩu cho mặt hàng nước trái cây lên men có độ cồn tối đa 5%, các doanh nghiệp và các chi cục hải quan cửa khẩu- Cục Hải quan TP.HCM đang gặp vướng về thủ tục nhập khẩu đối với mặt hàng này.