So với tháng liền kề trước đó, lượng ôtô CBU nhập khẩu về nước trong tháng 4/2018 giảm đến 32%.