Sau 10 năm công trình xanh thâm nhập vào thị trường xây dựng Việt Nam, đến nay số lượng công trình xanh và bền vững được chứng nhận trên toàn quốc mới dừng ở con số 60.